Når denne parken bygges er uavklart, sjekk ut Facebookgruppe for denne parken her, hvor vi jevnlig oppdaterer med informasjon!